Трудова книжка: головні правила оформлення. Податки та бухгалтерський облік, № 01-02, Январь 2017 | iFactor

  1. Трудова книжка: головні правила оформлення Трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність...
  2. Трудова книжка: головні правила оформлення

Трудова книжка: головні правила оформлення

Трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність працівника. так говорить ст. 48 КЗпП .

Дійсно, по записах у трудовій книжці обчислюють стаж, в тому числі спеціальний, за період до впровадження системи персоніфікованого обліку.

Трудова книжка підтверджує досвід, кваліфікацію і право працівників на пільги при призначенні спеціальних пенсій, виплат за вислугу років і т. Д.

Давайте детально розглянемо загальні вимоги до ведення цього важливого документа. Нагадаємо, що вони встановлені Інструкцією № 58 .

Форма трудової книжки

Діючі на сьогоднішній день форми трудової книжки і вкладиша до неї затверджені постановою № 301 .

Однак багато працівників (старшого покоління) мають трудові книжки раніше встановленого (до вступу в силу зазначеної постанови) зразка (1938 або 1974 року). знайте:

Якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки і вона доповнюється вкладишем, то незалежно від форми книжки вкладиш використовують нового формату. На це вказує п. 3.3 Інструкції № 58 .

Як заповнювати трудову книжку

Трудову книжку потрібно заповнювати акуратно! Це важливо, інакше доведеться виправляти помилки. Причому закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи ні в якому разі не можна (докладніше про це на с. 21).

Мова. Трудові книжки заповнюють одночасно українською та російською мовами. Для цього в формі трудової книжки передбачені відповідні розділи ( п. 2.1 Інструкції № 58 ).

Тобто всі записи в документедубліруются на двох мовах. Так, якщо ви вписали на першій сторінці дані про працівника українською мовою, то на аналогічній сторінці під номером 33 повинні бути записані такі ж дані російською. Те ж стосується і інших сторінок і записів.

Хоча, на наш погляд, якщо ви зробите запис українською мовою і в російськомовній частині трудової книжки або взагалі проігноруєте російськомовну частину, це не буде порушенням.

Тим більше, Мінсоцполітики в листі від 21.11.2012 р № 183/06 / 186-12, пославшись на ст. 13 Закону № 5029 , Підкреслило, що заповнення трудової книжки на іншій мові, крім української, може здійснюватися на основі особистої заяви особи, якій належить трудова книжка.

Колір чорнила. Записи в трудову книжку вносять виключно ручкою: кульковою або з пером. Тобто ніяких тобі друкарських машинок, принтерів і інших сучасних засобів виведення інформації на папір.

Колір чорнила вибирайте будь-який з трьох: синій, чорний або фіолетовий ( п. 2.4 Інструкції № 58 ).

На кого ведуть трудові книжки

Роботодавці (підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці) ведуть трудові книжки на всіх працівників, які трудяться у них понад 5 днів ( ст. 48 КЗпП , п. 1.1 Інструкції № 58 ).

Також трудові книжки ведуть на:

- студентів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які проходять у роботодавця стажування і більше ніде не працюють;

- студентів вищих навчальних закладів, що працюють у роботодавця у позанавчальний час, для яких це місце роботи є основним *;

- позаштатних працівників (т. Е. Працівників, які займають на підприємстві посади (робоче місце), яких немає в штаті (штатному розписі)), за умови, що вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Ми не відкриємо Америку, якщо скажемо, що

Адже характер відносин з фізособою за таким договором - не трудовий.

У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)? Запис в його трудову книжку ви не вносите, тому що цей документ зберігається на основному місці роботи сумісника ( п. 1.1 Інструкції № 58 ). Правда, на вимогу працівника ви повинні видати йому справкуо такій роботі. І ось вже на підставі цієї довідки запис про роботу за сумісництвом за бажанням працівника внесе в його трудову книжку окремим рядком основний роботодавець ( п. 2.14 Інструкції № 58 ).

А як бути з внутрішнім сумісником - чи вносити в його трудову книжку запис про роботу за сумісництвом? Так, на підставі внутрішніх документів, але знову-таки, якщо працівник хоче мати такий запис у трудовій.

Отже, резюме: записи в трудову кніжкуработніка вносить роботодавець за основним місцем роботи цього працівника.

Хто заповнює трудову книжку

Зазвичай на підприємствах заводить, заповнює трудові книжки і веде їх облік фахівець відділу кадрів. Але іноді цю функцію може виконувати сам керівник підприємства або інша уповноважена ним особа.

Вперше трудову книжку працівнику заводить і заповнює роботодавець, робота у якого для працівника є першим основним місцем роботи.

Це, до речі, може зробити і роботодавець - фізична особа-підприємець (див. Лист Мінсоцполітики від 03.12.2015 р № 492/06 / 186-15). Він заповнює трудову книжку працівника, в тому числі і титульну сторінку, за правилами, передбаченими пп. 2.4, 2.11 і 2.12 Інструкції № 58 . Детальніше див. на с. 35 .

А якщо громадянин уже працював раніше? Він повинен пред'явити новому роботодавцю вже заведену раніше трудову книжку.

Правда, влаштовуючись на нову роботу, працівник може приховати факт наявності у нього цього документа. Хіба мало, раптом його не влаштовує назва колишній посаді. А перевіряти - правду каже працівник про своє минуле чи ні - новий роботодавець не зобов'язаний. Так що в цьому випадку йому залишається завести цьому працівникові нову трудову книжку.

Які відомості вносять до трудової книжки

Дізнатися, які відомості роботодавець вписує в трудову книжку працівника, вам допоможе схема (див. Малюнок на с. 5).

5)

Важливо! Назва роботи, професії або посади, на яку приймають працівника, записують в точній відповідності з найменуванням, наведеним у Класифікаторі професій ДК 003: 2010.

Які відомості не вносять до трудової книжки

У трудову книжку не вносять відомості про:

- накладених на працівника стягнення (догани) ( п. 2.2 Інструкції № 58 );

- премії, передбачених системою заробітної плати, або виплати, що носять регулярний характер ( п. 2.24 Інструкції № 58 );

- характер трудового договору, за яким приймається працівник, - терміновий або безстроковий. Про те, що договір носить терміновий характер, має бути зазначено в наказі про прийом на роботу (див. Лист Мінпраці від 29.05.2007 р № 126/13 / 133-07);

- випробувальному терміні;

- перебування працівника в соціальній відпустці (в зв'язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, що надається за медичними показаннями для догляду за дитиною до досягнення нею 6 (16 (18)) - річного віку;

- переміщення усередині підприємства на інше місце роботи, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором;

- тимчасове переведення працівника на іншу роботу, суміщення ним професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Процедура і строки заповнення трудових книжок

Насамперед роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, заохочення та нагородження, звільнення. І вже на підставі цього наказу робиться запис в трудову книжку. Відбувається це в такі терміни:

- після видання наказу (розпорядження) про прийом на роботу або переведенні на іншу роботу, а також про заохочення і нагородження - не пізніше тижневого терміну;

- після видання наказу (розпорядження) про звільнення - в день звільнення.

Увага! Запис у трудовій книжці повинна точно відповідати тексту відповідного наказу (розпорядження). З кожної подібної записом працівника знайомлять під підпис в Особистою картці працівника типової форми № П-2 * ( п. 2.5 Інструкції № 58 ).

Підставами для записів до трудової книжки служаттакже довідки інших підприємств і організацій про роботу, навчання, служби в ЗСУ і т. П. При наявності цих довідок додатково видавати наказ (розпорядження) не потрібно - для внесення запису достатньо даних цих документів.

Наприклад, працівник влаштовується до вас на роботу після закінчення служби в ЗСУ. Як доказ проходження служби він пред'явив військовий квиток. В цьому випадку ви, перш ніж внести до трудової книжки запис про прийом цього працівника на роботу, повинні заповнити в ній окремий рядок про період його служби в ЗСУ ( п. 2.19 Інструкції № 58 ).

Хто зобов'язаний купувати бланки трудових книжок

з розділів 6 і 7 Інструкції № 58 випливає, що роботодавець самостійно придбаває бланки трудових книжок і заповнює їх на працівників, для яких це місце роботи є першим.

Працівник вносить кошти за бланк трудової книжки в касу роботодавця ( п. 7.2 Інструкції № 58 ).

У той же час ви цілком можете утримати вартість бланка з зарплати працівника. Так, по-перше, зручніше, а, по-друге, немає загрози покарання за продаж трудової книжки без застосування РРО.

Відзначимо, що як правило, на практиці працівник самостійно купує бланк книжки і передає його роботодавцю для належного оформлення.

Де повинна зберігатися трудова книжка

Оскільки трудову кніжкуведет роботодавець за основним місцем роботи працівника, вона у цього роботодавця і зберігається ( п. 3 постанови № 301 ).

Виняток - фізособи-підприємці та фізособи, які використовують найману працю. Вони трудові книжки найманих працівників у себе не бережуть. В цьому випадку трудові книжки зберігаються у самих працівників ( п. 2.21-1 Інструкції № 58 ).

Намотайте на вус: можливість видачі працівникам трудових кніжекна руки до моменту звільнення не передбачена. Але як бути, якщо така необхідність все ж виникла? Наприклад, трудова книжка потрібна працівникові для предоставленіяв органи МВС, до Пенсійного фонду і т. П.

У цьому випадку роботодавець повинен видати працівникові завірені виписки з трудової книжки, як це передбачено п. 2.7 Інструкції № 58 .

Коли працівник звільняється, йому в день звільнення видають його трудову книжку, про що він розписується в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ( п. 4.1 Інструкції № 58 ).

Трудова книжка вперше: які документи потрібні

Щоб роботодавець міг завести трудову книжку громадянину, який влаштовується на роботу вперше, йому від такого громадянина будуть потрібні ( ст. 24 КЗпП , п. 1.4 Інструкції № 58 ):

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, якщо він необхідний для допуску до виконання певної роботи.

Військовослужбовці, звільнені з військової служби, повинні пред'явити військовий квиток, а громадяни, звільнені з місць відбування кримінального покарання, - довідку про звільнення ( п. 1.4 Інструкції № 58 ).

Новачкам роботодавець оформляє трудову кніжкуне пізніше 5 днів після прийняття на роботу ( ч. 3 ст. 48 КЗпП). Якщо останній день 5-денного строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем ​​закінчення терміну буде найближчий робочий день ( ст. 241 1 КЗпП).

Ну ось, з загальними правилами заповнення трудових книжок розібралися. Пора переходити до деталей. Читаємо наступну статтю!

Трудова книжка: головні правила оформлення

Трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність працівника. так говорить ст. 48 КЗпП .

Дійсно, по записах у трудовій книжці обчислюють стаж, в тому числі спеціальний, за період до впровадження системи персоніфікованого обліку.

Трудова книжка підтверджує досвід, кваліфікацію і право працівників на пільги при призначенні спеціальних пенсій, виплат за вислугу років і т. Д.

Давайте детально розглянемо загальні вимоги до ведення цього важливого документа. Нагадаємо, що вони встановлені Інструкцією № 58 .

Форма трудової книжки

Діючі на сьогоднішній день форми трудової книжки і вкладиша до неї затверджені постановою № 301 .

Однак багато працівників (старшого покоління) мають трудові книжки раніше встановленого (до вступу в силу зазначеної постанови) зразка (1938 або 1974 року). знайте:

Якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки і вона доповнюється вкладишем, то незалежно від форми книжки вкладиш використовують нового формату. На це вказує п. 3.3 Інструкції № 58 .

Як заповнювати трудову книжку

Трудову книжку потрібно заповнювати акуратно! Це важливо, інакше доведеться виправляти помилки. Причому закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи ні в якому разі не можна (докладніше про це на с. 21).

Мова. Трудові книжки заповнюють одночасно українською та російською мовами. Для цього в формі трудової книжки передбачені відповідні розділи ( п. 2.1 Інструкції № 58 ).

Тобто всі записи в документедубліруются на двох мовах. Так, якщо ви вписали на першій сторінці дані про працівника українською мовою, то на аналогічній сторінці під номером 33 повинні бути записані такі ж дані російською. Те ж стосується і інших сторінок і записів.

Хоча, на наш погляд, якщо ви зробите запис українською мовою і в російськомовній частині трудової книжки або взагалі проігноруєте російськомовну частину, це не буде порушенням.

Тим більше, Мінсоцполітики в листі від 21.11.2012 р № 183/06 / 186-12, пославшись на ст. 13 Закону № 5029 , Підкреслило, що заповнення трудової книжки на іншій мові, крім української, може здійснюватися на основі особистої заяви особи, якій належить трудова книжка.

Колір чорнила. Записи в трудову книжку вносять виключно ручкою: кульковою або з пером. Тобто ніяких тобі друкарських машинок, принтерів і інших сучасних засобів виведення інформації на папір.

Колір чорнила вибирайте будь-який з трьох: синій, чорний або фіолетовий ( п. 2.4 Інструкції № 58 ).

На кого ведуть трудові книжки

Роботодавці (підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці) ведуть трудові книжки на всіх працівників, які трудяться у них понад 5 днів ( ст. 48 КЗпП , п. 1.1 Інструкції № 58 ).

Також трудові книжки ведуть на:

- студентів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які проходять у роботодавця стажування і більше ніде не працюють;

- студентів вищих навчальних закладів, що працюють у роботодавця у позанавчальний час, для яких це місце роботи є основним *;

- позаштатних працівників (т. Е. Працівників, які займають на підприємстві посади (робоче місце), яких немає в штаті (штатному розписі)), за умови, що вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Ми не відкриємо Америку, якщо скажемо, що

Адже характер відносин з фізособою за таким договором - не трудовий.

У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)? Запис в його трудову книжку ви не вносите, тому що цей документ зберігається на основному місці роботи сумісника ( п. 1.1 Інструкції № 58 ). Правда, на вимогу працівника ви повинні видати йому справкуо такій роботі. І ось вже на підставі цієї довідки запис про роботу за сумісництвом за бажанням працівника внесе в його трудову книжку окремим рядком основний роботодавець ( п. 2.14 Інструкції № 58 ).

А як бути з внутрішнім сумісником - чи вносити в його трудову книжку запис про роботу за сумісництвом? Так, на підставі внутрішніх документів, але знову-таки, якщо працівник хоче мати такий запис у трудовій.

Отже, резюме: записи в трудову кніжкуработніка вносить роботодавець за основним місцем роботи цього працівника.

Хто заповнює трудову книжку

Зазвичай на підприємствах заводить, заповнює трудові книжки і веде їх облік фахівець відділу кадрів. Але іноді цю функцію може виконувати сам керівник підприємства або інша уповноважена ним особа.

Вперше трудову книжку працівнику заводить і заповнює роботодавець, робота у якого для працівника є першим основним місцем роботи.

Це, до речі, може зробити і роботодавець - фізична особа-підприємець (див. Лист Мінсоцполітики від 03.12.2015 р № 492/06 / 186-15). Він заповнює трудову книжку працівника, в тому числі і титульну сторінку, за правилами, передбаченими пп. 2.4, 2.11 і 2.12 Інструкції № 58 . Детальніше див. на с. 35 .

А якщо громадянин уже працював раніше? Він повинен пред'явити новому роботодавцю вже заведену раніше трудову книжку.

Правда, влаштовуючись на нову роботу, працівник може приховати факт наявності у нього цього документа. Хіба мало, раптом його не влаштовує назва колишній посаді. А перевіряти - правду каже працівник про своє минуле чи ні - новий роботодавець не зобов'язаний. Так що в цьому випадку йому залишається завести цьому працівникові нову трудову книжку.

Які відомості вносять до трудової книжки

Дізнатися, які відомості роботодавець вписує в трудову книжку працівника, вам допоможе схема (див. Малюнок на с. 5).

5)

Важливо! Назва роботи, професії або посади, на яку приймають працівника, записують в точній відповідності з найменуванням, наведеним у Класифікаторі професій ДК 003: 2010.

Які відомості не вносять до трудової книжки

У трудову книжку не вносять відомості про:

- накладених на працівника стягнення (догани) ( п. 2.2 Інструкції № 58 );

- премії, передбачених системою заробітної плати, або виплати, що носять регулярний характер ( п. 2.24 Інструкції № 58 );

- характер трудового договору, за яким приймається працівник, - терміновий або безстроковий. Про те, що договір носить терміновий характер, має бути зазначено в наказі про прийом на роботу (див. Лист Мінпраці від 29.05.2007 р № 126/13 / 133-07);

- випробувальному терміні;

- перебування працівника в соціальній відпустці (в зв'язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, що надається за медичними показаннями для догляду за дитиною до досягнення нею 6 (16 (18)) - річного віку;

- переміщення усередині підприємства на інше місце роботи, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором;

- тимчасове переведення працівника на іншу роботу, суміщення ним професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Процедура і строки заповнення трудових книжок

Насамперед роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, заохочення та нагородження, звільнення. І вже на підставі цього наказу робиться запис в трудову книжку. Відбувається це в такі терміни:

- після видання наказу (розпорядження) про прийом на роботу або переведенні на іншу роботу, а також про заохочення і нагородження - не пізніше тижневого терміну;

- після видання наказу (розпорядження) про звільнення - в день звільнення.

Увага! Запис у трудовій книжці повинна точно відповідати тексту відповідного наказу (розпорядження). З кожної подібної записом працівника знайомлять під підпис в Особистою картці працівника типової форми № П-2 * ( п. 2.5 Інструкції № 58 ).

Підставами для записів до трудової книжки служаттакже довідки інших підприємств і організацій про роботу, навчання, служби в ЗСУ і т. П. При наявності цих довідок додатково видавати наказ (розпорядження) не потрібно - для внесення запису достатньо даних цих документів.

Наприклад, працівник влаштовується до вас на роботу після закінчення служби в ЗСУ. Як доказ проходження служби він пред'явив військовий квиток. В цьому випадку ви, перш ніж внести до трудової книжки запис про прийом цього працівника на роботу, повинні заповнити в ній окремий рядок про період його служби в ЗСУ ( п. 2.19 Інструкції № 58 ).

Хто зобов'язаний купувати бланки трудових книжок

з розділів 6 і 7 Інструкції № 58 випливає, що роботодавець самостійно придбаває бланки трудових книжок і заповнює їх на працівників, для яких це місце роботи є першим.

Працівник вносить кошти за бланк трудової книжки в касу роботодавця ( п. 7.2 Інструкції № 58 ).

У той же час ви цілком можете утримати вартість бланка з зарплати працівника. Так, по-перше, зручніше, а, по-друге, немає загрози покарання за продаж трудової книжки без застосування РРО.

Відзначимо, що як правило, на практиці працівник самостійно купує бланк книжки і передає його роботодавцю для належного оформлення.

Де повинна зберігатися трудова книжка

Оскільки трудову кніжкуведет роботодавець за основним місцем роботи працівника, вона у цього роботодавця і зберігається ( п. 3 постанови № 301 ).

Виняток - фізособи-підприємці та фізособи, які використовують найману працю. Вони трудові книжки найманих працівників у себе не бережуть. В цьому випадку трудові книжки зберігаються у самих працівників ( п. 2.21-1 Інструкції № 58 ).

Намотайте на вус: можливість видачі працівникам трудових кніжекна руки до моменту звільнення не передбачена. Але як бути, якщо така необхідність все ж виникла? Наприклад, трудова книжка потрібна працівникові для предоставленіяв органи МВС, до Пенсійного фонду і т. П.

У цьому випадку роботодавець повинен видати працівникові завірені виписки з трудової книжки, як це передбачено п. 2.7 Інструкції № 58 .

Коли працівник звільняється, йому в день звільнення видають його трудову книжку, про що він розписується в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ( п. 4.1 Інструкції № 58 ).

Трудова книжка вперше: які документи потрібні

Щоб роботодавець міг завести трудову книжку громадянину, який влаштовується на роботу вперше, йому від такого громадянина будуть потрібні ( ст. 24 КЗпП , п. 1.4 Інструкції № 58 ):

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, якщо він необхідний для допуску до виконання певної роботи.

Військовослужбовці, звільнені з військової служби, повинні пред'явити військовий квиток, а громадяни, звільнені з місць відбування кримінального покарання, - довідку про звільнення ( п. 1.4 Інструкції № 58 ).

Новачкам роботодавець оформляє трудову кніжкуне пізніше 5 днів після прийняття на роботу ( ч. 3 ст. 48 КЗпП). Якщо останній день 5-денного строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем ​​закінчення терміну буде найближчий робочий день ( ст. 241 1 КЗпП).

Ну ось, з загальними правилами заповнення трудових книжок розібралися. Пора переходити до деталей. Читаємо наступну статтю!

Трудова книжка: головні правила оформлення

Трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність працівника. так говорить ст. 48 КЗпП .

Дійсно, по записах у трудовій книжці обчислюють стаж, в тому числі спеціальний, за період до впровадження системи персоніфікованого обліку.

Трудова книжка підтверджує досвід, кваліфікацію і право працівників на пільги при призначенні спеціальних пенсій, виплат за вислугу років і т. Д.

Давайте детально розглянемо загальні вимоги до ведення цього важливого документа. Нагадаємо, що вони встановлені Інструкцією № 58 .

Форма трудової книжки

Діючі на сьогоднішній день форми трудової книжки і вкладиша до неї затверджені постановою № 301 .

Однак багато працівників (старшого покоління) мають трудові книжки раніше встановленого (до вступу в силу зазначеної постанови) зразка (1938 або 1974 року). знайте:

Якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки і вона доповнюється вкладишем, то незалежно від форми книжки вкладиш використовують нового формату. На це вказує п. 3.3 Інструкції № 58 .

Як заповнювати трудову книжку

Трудову книжку потрібно заповнювати акуратно! Це важливо, інакше доведеться виправляти помилки. Причому закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи ні в якому разі не можна (докладніше про це на с. 21).

Мова. Трудові книжки заповнюють одночасно українською та російською мовами. Для цього в формі трудової книжки передбачені відповідні розділи ( п. 2.1 Інструкції № 58 ).

Тобто всі записи в документедубліруются на двох мовах. Так, якщо ви вписали на першій сторінці дані про працівника українською мовою, то на аналогічній сторінці під номером 33 повинні бути записані такі ж дані російською. Те ж стосується і інших сторінок і записів.

Хоча, на наш погляд, якщо ви зробите запис українською мовою і в російськомовній частині трудової книжки або взагалі проігноруєте російськомовну частину, це не буде порушенням.

Тим більше, Мінсоцполітики в листі від 21.11.2012 р № 183/06 / 186-12, пославшись на ст. 13 Закону № 5029 , Підкреслило, що заповнення трудової книжки на іншій мові, крім української, може здійснюватися на основі особистої заяви особи, якій належить трудова книжка.

Колір чорнила. Записи в трудову книжку вносять виключно ручкою: кульковою або з пером. Тобто ніяких тобі друкарських машинок, принтерів і інших сучасних засобів виведення інформації на папір.

Колір чорнила вибирайте будь-який з трьох: синій, чорний або фіолетовий ( п. 2.4 Інструкції № 58 ).

На кого ведуть трудові книжки

Роботодавці (підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці) ведуть трудові книжки на всіх працівників, які трудяться у них понад 5 днів ( ст. 48 КЗпП , п. 1.1 Інструкції № 58 ).

Також трудові книжки ведуть на:

- студентів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які проходять у роботодавця стажування і більше ніде не працюють;

- студентів вищих навчальних закладів, що працюють у роботодавця у позанавчальний час, для яких це місце роботи є основним *;

- позаштатних працівників (т. Е. Працівників, які займають на підприємстві посади (робоче місце), яких немає в штаті (штатному розписі)), за умови, що вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Ми не відкриємо Америку, якщо скажемо, що

Адже характер відносин з фізособою за таким договором - не трудовий.

У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)? Запис в його трудову книжку ви не вносите, тому що цей документ зберігається на основному місці роботи сумісника ( п. 1.1 Інструкції № 58 ). Правда, на вимогу працівника ви повинні видати йому справкуо такій роботі. І ось вже на підставі цієї довідки запис про роботу за сумісництвом за бажанням працівника внесе в його трудову книжку окремим рядком основний роботодавець ( п. 2.14 Інструкції № 58 ).

А як бути з внутрішнім сумісником - чи вносити в його трудову книжку запис про роботу за сумісництвом? Так, на підставі внутрішніх документів, але знову-таки, якщо працівник хоче мати такий запис у трудовій.

Отже, резюме: записи в трудову кніжкуработніка вносить роботодавець за основним місцем роботи цього працівника.

Хто заповнює трудову книжку

Зазвичай на підприємствах заводить, заповнює трудові книжки і веде їх облік фахівець відділу кадрів. Але іноді цю функцію може виконувати сам керівник підприємства або інша уповноважена ним особа.

Вперше трудову книжку працівнику заводить і заповнює роботодавець, робота у якого для працівника є першим основним місцем роботи.

Це, до речі, може зробити і роботодавець - фізична особа-підприємець (див. Лист Мінсоцполітики від 03.12.2015 р № 492/06 / 186-15). Він заповнює трудову книжку працівника, в тому числі і титульну сторінку, за правилами, передбаченими пп. 2.4, 2.11 і 2.12 Інструкції № 58 . Детальніше див. на с. 35 .

А якщо громадянин уже працював раніше? Він повинен пред'явити новому роботодавцю вже заведену раніше трудову книжку.

Правда, влаштовуючись на нову роботу, працівник може приховати факт наявності у нього цього документа. Хіба мало, раптом його не влаштовує назва колишній посаді. А перевіряти - правду каже працівник про своє минуле чи ні - новий роботодавець не зобов'язаний. Так що в цьому випадку йому залишається завести цьому працівникові нову трудову книжку.

Які відомості вносять до трудової книжки

Дізнатися, які відомості роботодавець вписує в трудову книжку працівника, вам допоможе схема (див. Малюнок на с. 5).

5)

Важливо! Назва роботи, професії або посади, на яку приймають працівника, записують в точній відповідності з найменуванням, наведеним у Класифікаторі професій ДК 003: 2010.

Які відомості не вносять до трудової книжки

У трудову книжку не вносять відомості про:

- накладених на працівника стягнення (догани) ( п. 2.2 Інструкції № 58 );

- премії, передбачених системою заробітної плати, або виплати, що носять регулярний характер ( п. 2.24 Інструкції № 58 );

- характер трудового договору, за яким приймається працівник, - терміновий або безстроковий. Про те, що договір носить терміновий характер, має бути зазначено в наказі про прийом на роботу (див. Лист Мінпраці від 29.05.2007 р № 126/13 / 133-07);

- випробувальному терміні;

- перебування працівника в соціальній відпустці (в зв'язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, що надається за медичними показаннями для догляду за дитиною до досягнення нею 6 (16 (18)) - річного віку;

- переміщення усередині підприємства на інше місце роботи, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором;

- тимчасове переведення працівника на іншу роботу, суміщення ним професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Процедура і строки заповнення трудових книжок

Насамперед роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, заохочення та нагородження, звільнення. І вже на підставі цього наказу робиться запис в трудову книжку. Відбувається це в такі терміни:

- після видання наказу (розпорядження) про прийом на роботу або переведенні на іншу роботу, а також про заохочення і нагородження - не пізніше тижневого терміну;

- після видання наказу (розпорядження) про звільнення - в день звільнення.

Увага! Запис у трудовій книжці повинна точно відповідати тексту відповідного наказу (розпорядження). З кожної подібної записом працівника знайомлять під підпис в Особистою картці працівника типової форми № П-2 * ( п. 2.5 Інструкції № 58 ).

Підставами для записів до трудової книжки служаттакже довідки інших підприємств і організацій про роботу, навчання, служби в ЗСУ і т. П. При наявності цих довідок додатково видавати наказ (розпорядження) не потрібно - для внесення запису достатньо даних цих документів.

Наприклад, працівник влаштовується до вас на роботу після закінчення служби в ЗСУ. Як доказ проходження служби він пред'явив військовий квиток. В цьому випадку ви, перш ніж внести до трудової книжки запис про прийом цього працівника на роботу, повинні заповнити в ній окремий рядок про період його служби в ЗСУ ( п. 2.19 Інструкції № 58 ).

Хто зобов'язаний купувати бланки трудових книжок

з розділів 6 і 7 Інструкції № 58 випливає, що роботодавець самостійно придбаває бланки трудових книжок і заповнює їх на працівників, для яких це місце роботи є першим.

Працівник вносить кошти за бланк трудової книжки в касу роботодавця ( п. 7.2 Інструкції № 58 ).

У той же час ви цілком можете утримати вартість бланка з зарплати працівника. Так, по-перше, зручніше, а, по-друге, немає загрози покарання за продаж трудової книжки без застосування РРО.

Відзначимо, що як правило, на практиці працівник самостійно купує бланк книжки і передає його роботодавцю для належного оформлення.

Де повинна зберігатися трудова книжка

Оскільки трудову кніжкуведет роботодавець за основним місцем роботи працівника, вона у цього роботодавця і зберігається ( п. 3 постанови № 301 ).

Виняток - фізособи-підприємці та фізособи, які використовують найману працю. Вони трудові книжки найманих працівників у себе не бережуть. В цьому випадку трудові книжки зберігаються у самих працівників ( п. 2.21-1 Інструкції № 58 ).

Намотайте на вус: можливість видачі працівникам трудових кніжекна руки до моменту звільнення не передбачена. Але як бути, якщо така необхідність все ж виникла? Наприклад, трудова книжка потрібна працівникові для предоставленіяв органи МВС, до Пенсійного фонду і т. П.

У цьому випадку роботодавець повинен видати працівникові завірені виписки з трудової книжки, як це передбачено п. 2.7 Інструкції № 58 .

Коли працівник звільняється, йому в день звільнення видають його трудову книжку, про що він розписується в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ( п. 4.1 Інструкції № 58 ).

Трудова книжка вперше: які документи потрібні

Щоб роботодавець міг завести трудову книжку громадянину, який влаштовується на роботу вперше, йому від такого громадянина будуть потрібні ( ст. 24 КЗпП , п. 1.4 Інструкції № 58 ):

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, якщо він необхідний для допуску до виконання певної роботи.

Військовослужбовці, звільнені з військової служби, повинні пред'явити військовий квиток, а громадяни, звільнені з місць відбування кримінального покарання, - довідку про звільнення ( п. 1.4 Інструкції № 58 ).

Новачкам роботодавець оформляє трудову кніжкуне пізніше 5 днів після прийняття на роботу ( ч. 3 ст. 48 КЗпП). Якщо останній день 5-денного строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем ​​закінчення терміну буде найближчий робочий день ( ст. 241 1 КЗпП).

Ну ось, з загальними правилами заповнення трудових книжок розібралися. Пора переходити до деталей. Читаємо наступну статтю!

У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)?
А як бути з внутрішнім сумісником - чи вносити в його трудову книжку запис про роботу за сумісництвом?
А якщо громадянин уже працював раніше?
Але як бути, якщо така необхідність все ж виникла?
У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)?
А як бути з внутрішнім сумісником - чи вносити в його трудову книжку запис про роботу за сумісництвом?
А якщо громадянин уже працював раніше?
Але як бути, якщо така необхідність все ж виникла?
У вас працює працівник за сумісництвом (зовнішній сумісник)?
А як бути з внутрішнім сумісником - чи вносити в його трудову книжку запис про роботу за сумісництвом?

Часы работы

Вторник – cуббота: 12:00-22:00
Воскресенье - понедельник: выходной