Сеть детских садиков в Одессе

Опубликовано: 03.04.2018

видео Сеть детских садиков в Одессе | видеo Сеть детских сaдикoв в Одессе

Тайный агент - Детские сады - Выпуск 5 от 20.03.2017

Хотите открыть частный детский сад на дому, но не знаете с чего начать? Боитесь, что работа такого сада окажется нерентабельной? Тогда вам обязательно нужно прочитать то, что здесь написано. Схема такого типа домашнего бизнеса отличается от обычного детского сада и даже группы продленного дня, смотрите Почемучки - Сеть детских садиков в Одессе №1.

Эта статья является практическим руководством для тех, кто решил начать свой маленький бизнес и в качестве сферы деятельности выбрал воспитание детей. Как из своей квартиры или частного дома, сделать частный мини детский сад и как правильно организовать работу детского сада на дому?

В статье будет раскрыта информация о пошаговых действиях, как открыть детский сад на дому, а также выясним, как профессионально подойти к этому вопросу. Открытие и работа детского сада на дому это оказание услуг по обучению и развитию детей в возрасте до 7 лет.

 

Домашний детский сад  может организовать женщина, имеющая педагогическое образование или  опыт работы в  дошкольном учреждении, знающая структуру такой организации, требования к  режиму и  питанию детей и  другие санитарно-гигиенические нормы. Дело в  таком детском саду может найтись каждому члену семьи: приготовление обедов, уборка помещения, закупка товаров и  продуктов, оформление документации, проведение занятий, перейдите Почемучки - Сеть детских садиков в Одессе №1. Или  коллектив работников детского сада организуется из  родителей детей, которые будут посещать это  учреждение. Местом для  дошкольного учреждения может стать квартира одного из  родителей или  съемное помещение.

Частный детский сад – официально зарегистрированное учреждение, которое работает на основании закона «Об образовании», получило соответствующую государственную лицензию и имеет помещение, отвечающее всем требованиям, которые предъявляются для дошкольных учреждений, перейдите Почемучки - Сеть детских садиков в Одессе №1.

Выдача детсаду лицензии гарантирует, что в нем соблюдаются все необходимые нормы и требования по санитарной, противопожарной, физической безопасности детей; созданы условия для пребывания детей целый день; квалификация педагогических работников и их методики работы соответствуют государственным образовательным стандартам.

В такой садик родители с удовольствием отдадут своих детей и, скорее всего, будут готовы платить за него немалые деньги. Конечно, ни о каком «маленьком семейном предприятии» здесь речи не идет. Это бизнес, рассчитанный на долгосрочную перспективу, требующий профессионального подхода и серьезных инвестиций.

uk

Хочете відкрити приватний дитячий сад на дому, але не знаєте з чого почати? Боїтеся, що робота такого саду виявиться нерентабельним? Тоді вам обов'язково потрібно прочитати те, що тут написано. Схема такого типу домашнього бізнесу відрізняється від звичайного дитячого садка і навіть групи продовженого дня, дивіться Чомучки - Мережа дитячих садків в Одесі №1.

Ця стаття є практичним керівництвом для тих, хто вирішив почати свій маленький бізнес і як сфери діяльності вибрав виховання дітей. Як зі своєї квартири або приватного будинку, зробити приватний міні дитячий садок і як правильно організувати роботу дитячого садка на дому?

У статті розкрита інформація про покрокових діях, як відкрити дитячий сад на дому, а також з'ясуємо, як професійно підійти до цього питання. Відкриття та робота дитячого садка на дому це надання послуг з навчання та розвитку дітей у віці до 7 років.

 

Домашній дитячий сад  може організувати жінка, яка має педагогічну освіту або  досвід роботи в  дошкільному закладі, знає структуру такої організації, вимоги до  режиму і  харчування дітей і  інші санітарно-гігієнічні норми. Справа в  такому дитячому саду може знайтися кожному членові сім'ї: приготування обідів, прибирання приміщення, закупівля товарів і  продуктів, оформлення документації, проведення занять, перейдіть Чомучки - Мережа дитячих садків в Одесі №1. Або  колектив працівників дитячого садка організовується з  батьків дітей, які будуть відвідувати це  установа. Місцем для  дошкільного закладу може стати квартира одного з  батьків або  орендоване приміщення.

Приватний дитячий сад – офіційно зареєстрована установа, яка працює на підставі закону «Про освіту», отримав відповідну ліцензію і має приміщення, що відповідає всім вимогам, які пред'являються для дошкільних установ, перейдіть Чомучки - Мережа дитячих садків в Одесі №1.

Видача дитсадку ліцензії гарантує, що в ньому дотримуються всі необхідні норми і вимоги щодо санітарної, протипожежної, фізичної безпеки дітей; створені умови для перебування дітей цілий день; кваліфікація педагогічних працівників та їх методики роботи відповідають державним освітнім стандартам.

В такий садок батьки із задоволенням віддадуть своїх дітей і, швидше за все, будуть готові платити за нього чималі гроші. Звичайно, ні про яке «маленькому сімейному підприємстві» тут мови не йде. Це бізнес, розрахований на довгострокову перспективу, що вимагає професійного підходу і серйозних інвестицій.

видео Сеть детских садиков в Одессе | видеo Сеть детских сaдикoв в Одессе

Частный детский сад "Почемучки" в г. Одесса

Часы работы

Вторник – cуббота: 12:00-22:00
Воскресенье - понедельник: выходной

rss